NGELMU PRING


Pring

Pring

Pring reketeg
gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg
bokong gedhe megal-megol

pring padha pring
eling padha eling
eling dhirine
eling pepadhane
eling patine
eling Gustine

Pring iku deling tegese kendel lan eling
Pring padha pring eling padha eling

Pring iku suket dhuwur tur jejeg
Pring reketeg gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg bokong gedhe megal-megol

Pring ori, urip iku mati
Pring apus, urip iku lampus
Pring petung, urip iku suwung
Pring wuluh, urip iku tuwuh
Pring cendani, urip iku wani
Pring kuning, urip iku eling

Pring padha pring Eling padha eling

Eling dirine

Eling pepadhane

Eling pathine

Eling gustine

Pring iku mung suket

Ning kabeh asale seko saka pring
kepang asale seko pring

Sajen asale pring

Lincak asale pring

Pager asale pring

Usuk asale pring

Cagak asale pring

Gedhek asale pring

Tampar asale pring

Kalo asale pring

Tempah asale pring

Serok asale pring

Tenggok asale pring

Tepas asale pring

Pikulan asale pring

Walesan pancing asale pring

Jangan bung asale pring

Bunthel genbus asale pring

Wong urip asale pring

Uripe kudu eling

Matine digothong nganggo pring

Muleh asale ing ngisor pring

pring padha pring
eling padha eling
eling dhirine
eling pepadhane
eling patine
eling Gustine

Pring iku mung suket

Nanging gunane akeh bangeth

yaiku jenenge ngelmu pring
dadia kaya pring
prasaja ora duwe apa-apa
ning merga ora duwe apa-apa
bakal bisa dadi apa-apa
kaya pring

Pring reketeg

gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg

bokong gedhe megal-megol

susune sopo sing menthe-mentheg

susune pring

bokonge sapa sing megal megol

bokonge pring

pring susu pring bokong

pring iku ibu sing momong

Pring reketeg

gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg

bokong gedhe megal-megol

ora gampang tugel merga melur
pring kena dienggo mikul

barang sing abot
pikulen bot repoting uripmu

nganggo pring tegese, aja kaku uripmu

melura, pasraha, baumu

bakal bisa nyangga kabeh sanggane uripmu

Pring reketeg

gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg

bokong gedhe megal-megol

Pring iku gampang tuwuh
lemahe bera lemahe subur
mangsane garing mangsane rendheng
pring iku terus modot
nyuwara kemresek lan kemlethek
pucuke mbedhah clumpringe
kang mbebed lan wuled
ing mbengi pinuju sepi

swarane kemrenyes merak ati :
aja nggresula aja sedhih
dudu kowe ning Gusti
sing bakal nuwuhake, nggedhekake,

nyempulurake uripmu tanpa kowe ngerti
ngerti-ngerti kowe wis ketiban rejeki
cukup sandhang cukup pangan mukti pakarti

Pring reketeg

gunung gamping jebol
susu mentheg-mentheg

bokong gedhe megal-megol

njerone pring iku bolong tanpa isi
nanging bolong iku ngemu isi
yaiki sejatining ngelmu pring :
golekana isine wuluh wung wang
dadio isi sajroning suwung

pring padha pring
eling padha eling
eling dhirine
eling pepadhane
eling patine
eling Gustine

Sumber: Air Kata-Kata Oleh: Rm. Sindhunata, SJ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s